Archiwum kategorii: Zespół

prof. dr hab. Marek Okólski, kierownik projektu

mokoDyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, nieprzerwanie od jego powstania w 1993 r. Profesor zwyczajny Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (do 30 września 2011) oraz Instytutu Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Do 2009 roku kierownik Katedry Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (wcześniej dyrektor Polish Policy Research Group, kierownik Zakładu Statystyki i prodziekan na tym wydziale). Wykładowca wielu renomowanych placówek akademickich w USA, Australii i Europie.

Czytaj dalej

dr Marta Anacka

Marta Anacka adiunktka jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” (MIG/AGEING). Ekonomistka o silnym analitycznym zacięciu, flirtującąaniekiedy z takimi pokrewnymi dyscyplinami jak socjologia i demografia. Obroniła niedawno (2014) pracę doktorską dotyczącą zależności pomiędzy migracjami wewnętrznymi a migracjami zagranicznymi. Jej zainteresowania badawcze podlegają zasadzie entropii – ich różnorodność rośnie wraz z upływem czasu. It is easy to find more descriptive details online casinos ohne bonus. Była dotychczas zaangażowana w szereg projektów badawczych dotyczących selektywności emigracji i migracji powrotnych do Polski, Czytaj dalej

dr hab. Maciej Duszczyk

Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami. Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2007 pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie był zatrudniony m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu Polityki Naukowej. For more detailed information online casino ohne bonus. Członek Zespołu Ekspertów ds. Migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Stypendysta Jean Monnet Project, Carl Duisberg Gesellschaft, Komitetu Badań Naukowych. Czytaj dalej

dr Agnieszka Fihel

Agneiszka Fihel est adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” (MIG/AGEING). Ukończyła studia magisterskie z ekonomii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 roku obroniła pracę doktorską pt. „Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna” dotyczącą umieralności oraz długowieczności kobiet i mężczyzn w ujęciu historycznym. Laureatka stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009) oraz grantu doktoranckiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2009 oraz 2011 odbyła staż naukowy (typu post-doc) w Institut National d’Études Démographiques (INED) w Paryżu. explained during better fine detail on the subject of bestes online casino ohne bonus. Czytaj dalej

dr Anna Janicka

W 2010 roku obroniła doktorat na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jest członkiem Katedry Statystyki i Ekonometrii tamże. Ma również wykształcenie matematyczne. more detailed information concerning casino ohne bonus. Od 2004 roku bierze udział w badaniach i projektach realizowanych przez OBM, specjalizując się w zagadnieniach ekonomii migracji. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim stronę podażową migracji pracowniczych i ekonomiczną analizę zachowań, a najchętniej stosowane podejście badawcze to mikroekonomiczna analiza ekonometryczna (ogólniej, metody ilościowe). Dodatkowe zainteresowania to zagadnienia teorii gier i demografia.

Czytaj dalej

dr Ewa Jaźwińska-Motylska

Ewa Jaźwińska-Motylska – socjolog, doktor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik akademicki Uniwersytetu Warszawskiego: Instytutu Socjologii i Ośrodka Badań nad Migracjami; przez wiele lat specjalizowała się w badaniach struktury i ruchliwości społecznej; od ponad 20 lat zajmuje się badaniami migracji międzynarodowych a także metodologią badań ilościowych i badaniami społeczności lokalnych.

Naczelny metodolog w projekcie MIG/AGEING, zaangażowana w projektowanie i realizację badań terenowych. Podejmuje również analizy w zakresie uwarunkowań i konsekwencji zmian w zakresie płodności w Polsce oraz funkcjonowania relacji opiekuńczych.

dr Paweł Kaczmarczyk

Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Zakład Demografii), gdzie kieruje również Środkowoeuropejskim Centrum Badań Ekonomicznych (Central and Eastern European Economic Research Centre). W latach 2002-2003 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program stypendialny dla młodych naukowców). W 2005 uhonorowany stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W Ośrodku Badań nad Migracjami od 1997 roku. Obecny obszar zainteresowań to szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Attempt a person’s luck may be a die video game casinos ohne bonus. Podejmowane prace badawcze odnoszą się przede wszystkim do Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj dalej

dr Marta Kiełkowska

Marta Kiełkowska (Kuc) jest adiunktem w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem Ośrodka Badań nad Migracjami UW (pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Consider the luck by using beste online casino ohne bonus. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” — MIG/AGEING). Jej zainteresowania naukowe związane są z demografią, metodami analizy danych ilościowych i jakościowych oraz z teorią wyboru społecznego. Zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie im. Klemensa Szaniawskiego za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, przyznawaną przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Stefana Batorego, oraz pierwszą nagrodę w konkursie im. Floriana Znanieckiego za najlepszą pracę magisterską, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Czytaj dalej

dr Weronika Kloc-Nowak

Kloc-Nowak Weronika ID photoW 2015 r. obroniła doktorat z nauk społecznych i politycznych w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji na podstawie własnych badań poświęconych osiedlaniu się i życiu rodzinnemu migrantów z Polski we Włoszech i w Wlk. Brytanii. Ukończyła socjologię (2006) i stosunki międzynarodowe (2009) na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2008 pracowała w Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji w pracach badawczych Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (CEFMR). Prowadziła m.in. narracyjne wywiady biograficzne i analizy wywiadów zogniskowanych (FGI) w projekcie pt. Need for Female Migrants and their Integration in Ageing Europe (FEMAGE).

Interesuje się szczególnie procesami zachodzącymi w migrujących rodzinach, relacjami międzygeneracyjnymi i perspektywą gender w badaniach migracji oraz nieuregulowaną pracą imigrantów i mobilnością osób wysoko wykwalifikowanych.

dr Anna Kordasiewicz

 Anna Kordasiewicz jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” (MIG/AGEING). Współpracuje z Instytutem Socjologii UW oraz Fundacją Pole Dialogu. Jej zainteresowania naukowe obejmują płatną pracę domową, w tym opiekuńczą oraz przemiany współczesnych relacji społecznych. Badała pracę domową Polek we Włoszech i w Niemczech, oraz Polek i Ukrainek w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz analizie danych jakościowych, w tym wspomaganej komputerowo. Include more pleasurable with online casino mit oder ohne bonus. Przygotowuje książkę na temat płatnej pracy domowej w powojennej Polsce.

Czytaj dalej

dr Magdalena Lesińska

Adiunkt naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW). What say we you attempt a person’s lady luck online casino ohne bonusbedingungen. Otrzymała tytuł doktora nauk społecznych w zakresie politologii w 2006 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była analiza procesu inkluzji politycznej imigrantów w wybranych państwach Europy zachodniej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Studia nad Nacjonalizmem na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (Central European University, CEU) w 2002 roku oraz studia magisterskie na kierunku politologia na Uniwersytecie Wrocławskim w 2001 roku. Czytaj dalej

Kamil Matuszczyk

DSC_9963Kamil Matuszczyk jest studentem II stopnia polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (IPS). Swoją przygodę z tematyką migracyjną rozpoczął wiele lat temu, wnikliwie obserwując pracowników sezonowych w powiecie grójeckim. Główne zainteresowania z zakresu migracji to migracje edukacyjne, współczesne migracje w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, konsekwencje społeczne ruchów migracyjnych oraz polityka migracyjna. Specjalizuje się w zagadnieniach gerontologii społecznej, a swoją wiedzę łączy z praktyką, realizując etiudy filmowe metodą participatory video z seniorami z Warszawy. Czytaj dalej

dr Konrad Pędziwiatr

Były członek OBM UW. Otrzymał tytuł doktora nauk społecznych Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) na podstawie rozprawy pt. „Nowe elity muzułmańskie w europejskich miastach. Religia i aktywna społeczna obywatelskość wśród młodych zorganizowanych muzułmanów w Brukseli i Londynie”. Socjolog (Uniwersytet Jagielloński), antropolog (University of Oxford) i europeista (University of Exeter). Marie Curie Research Fellow na Uniwersytecie w Bradford. Członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologii Religii. Współredaktor portali Arabia.pl, Euro-islam.info. Czytaj dalej

Agnieszka Radziwinowiczówna

Agneiszka Radziwinowicz jest asystentką naukową w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych” (MIG/AGEING). Jest również doktorantką w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia socjolożka i iberystka. Laureatka konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Prowadziła badania etnograficzne między innymi w Hiszpanii i w Meksyku. W 2012 roku stypendystka Rządu Meksykańskiego. Progress around, strive your current lady luck online casino ohne bonus spielen. Podczas dwóch pobytów terenowych w Meksyku zajmowała badaniem konsekwencji deportacji z USA. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę transnarodowości, przymusowej reemigracji a także kontaktu tzw. centrów i peryferii.