dr Magdalena Lesińska

Adiunkt naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW). What say we you attempt a person’s lady luck online casino ohne bonusbedingungen. Otrzymała tytuł doktora nauk społecznych w zakresie politologii w 2006 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była analiza procesu inkluzji politycznej imigrantów w wybranych państwach Europy zachodniej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Studia nad Nacjonalizmem na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (Central European University, CEU) w 2002 roku oraz studia magisterskie na kierunku politologia na Uniwersytecie Wrocławskim w 2001 roku.

W latach 2006-2008 pracowała jako adiunkt naukowy w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2008 roku jest pracownikiem naukowym w OBM UW, w latach 2009-2013 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora. Obecnie najważniejszymi tematami zainteresowania naukowego pozostają: polityka migracyjna państwa i UE, obywatelstwo i polityka naturalizacji, partycypacja polityczna i publiczna migrantów, aktywność polityczna Polonii i Polaków za granicą, polityka państwa wobec Polonii i Polaków za granicą.

W ramach projektu MIG/AGEING podejmuje badania w dotyczące procesu upolitycznienia kwestii ludnościowych oraz analizuje wprowadzane dotychczas narzędzia polityki społecznej w kontekście ich konsekwencji dla rozwoju demograficznego kraju.