dr Konrad Pędziwiatr

Były członek OBM UW. Otrzymał tytuł doktora nauk społecznych Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) na podstawie rozprawy pt. „Nowe elity muzułmańskie w europejskich miastach. Religia i aktywna społeczna obywatelskość wśród młodych zorganizowanych muzułmanów w Brukseli i Londynie”. Socjolog (Uniwersytet Jagielloński), antropolog (University of Oxford) i europeista (University of Exeter). Marie Curie Research Fellow na Uniwersytecie w Bradford. Członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologii Religii. Współredaktor portali Arabia.pl, Euro-islam.info. Główne zainteresowania badawcze to: religia i etniczność w procesach migracji, islam i muzułmanie w Europie i Polsce, migracje w świecie arabskim, nowa wielokulturowość, obywatelskość i transnarodowość, polityka tożsamości wśród osób pochodzenia imigranckiego. W projekcie MIG/AGEING prowadzi badania w zakresie analizy obecności i kontekstu pojęcia starości i starzenia się w dyskursie publicznym oraz uczestniczy w pracach zespołu prowadzącego badania terenowe.