prof. dr hab. Marek Okólski, kierownik projektu

mokoDyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, nieprzerwanie od jego powstania w 1993 r. Profesor zwyczajny Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (do 30 września 2011) oraz Instytutu Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Do 2009 roku kierownik Katedry Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (wcześniej dyrektor Polish Policy Research Group, kierownik Zakładu Statystyki i prodziekan na tym wydziale). Wykładowca wielu renomowanych placówek akademickich w USA, Australii i Europie.

Prowadził badania w dziedzinie teorii migracji oraz współczesnych migracji międzynarodowych w Europie, zwłaszcza w Polsce; w przeszłości zajmował się m.in. problematyką globalną, systemem gospodarki światowej, związkami procesów ludnościowych z wielkimi transformacjami społecznymi, kryzysem zdrowotnym w krajach Europach Wschodniej.

Jest współautorem ramy koncepcyjnej projektu projektu MIG/AGEING; w jego ramach podejmuje się wyjaśnienia ewenementu rozwoju procesów ludnościowych w Polsce, polegającego na nietypowej zbieżności dwóch determinant depopulacji — gwałtownego spadku płodności i inetnsyfikacji odpływu ludności z Polski. Prowadzi również badania nad wielowymiarowymi konsekwencjami tej anomalii dla rozwoju populacji Polski w przyszłości.