dr Weronika Kloc-Nowak

Kloc-Nowak Weronika ID photoW 2015 r. obroniła doktorat z nauk społecznych i politycznych w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji na podstawie własnych badań poświęconych osiedlaniu się i życiu rodzinnemu migrantów z Polski we Włoszech i w Wlk. Brytanii. Ukończyła socjologię (2006) i stosunki międzynarodowe (2009) na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2008 pracowała w Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji w pracach badawczych Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (CEFMR). Prowadziła m.in. narracyjne wywiady biograficzne i analizy wywiadów zogniskowanych (FGI) w projekcie pt. Need for Female Migrants and their Integration in Ageing Europe (FEMAGE).

Interesuje się szczególnie procesami zachodzącymi w migrujących rodzinach, relacjami międzygeneracyjnymi i perspektywą gender w badaniach migracji oraz nieuregulowaną pracą imigrantów i mobilnością osób wysoko wykwalifikowanych.