Archiwum kategorii: Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w badaniu

Szanowni Państwo!

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badanie zjawiska starzenia się ludności Polski w powiązaniu z procesami migracyjnymi.
emigracja
Jako bardzo ciekawe przypadki do pogłębionego zbadania zostały wybrane dwa miasta, Końskie i Kluczbork, ze względu na szybkie przemiany ich ludności. Nasi badacze odwiedzili oba miasta już trzykrotnie, poznając ich specyfikę i prowadząc wywiady z pracownikami instytucji pomocy społecznej, organizacji zajmujących się potrzebami osób starszych, a także z samymi osobami starszymi i rodzicami migrantów. Przeprowadziliśmy dwa badania ankietowe: jedno dotyczące sytuacji gospodarstw domowych, drugie, w szkołach średnich, na temat planów migracyjnych miejscowej młodzieży oraz jej postaw wobec osób starszych i starości.

W kwietniu 2016 r. będziemy prowadzić kolejne wywiady z migrantami z Końskich i Kluczborka mieszkającymi w Wielkiej Brytanii oraz wrócimy do obu miast, by porozmawiać z rodzicami migrantów. Wywiad ma formę swobodnej rozmowy trwającej około godziny i może się odbyć w dogodnym dla uczestnika czasie i miejscu. Gwarantujemy rozmówcom anonimowość: treść wywiadów będzie opracowywana jako część zbiorczego opracowania, bez publikacji danych osobowych i po zmianie kluczowych szczegółów, które umożliwiałyby rozpoznanie Państwa. Wynikiem projektu będzie powstanie publikacji naukowych (książek i artykułów) i raportów przydatnych dla lokalnych instytucji.

Będziemy bardzo wdzięczni za zgłoszenia osób chętnych do udziału i za przekazanie tej informacji swoim bliskim i znajomym. Prosimy przesyłać zgłoszenia (wystarczy imię oraz numer telefonu lub e-mail) na adres dr Weroniki Kloc-Nowak: w.kloc-nowak@uw.edu.pl.

Dziękujemy,

Zespół badaczy MIG/AGEING