dr Anna Janicka

W 2010 roku obroniła doktorat na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jest członkiem Katedry Statystyki i Ekonometrii tamże. Ma również wykształcenie matematyczne. more detailed information concerning casino ohne bonus. Od 2004 roku bierze udział w badaniach i projektach realizowanych przez OBM, specjalizując się w zagadnieniach ekonomii migracji. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim stronę podażową migracji pracowniczych i ekonomiczną analizę zachowań, a najchętniej stosowane podejście badawcze to mikroekonomiczna analiza ekonometryczna (ogólniej, metody ilościowe). Dodatkowe zainteresowania to zagadnienia teorii gier i demografia.

W ramach projektu MIG/AGEING podejmuje kwestię identyfikacji kluczowych determinant starzenia się populacji a także jego wpływu na funkcjonowanie gospodarki w różnych wymiarach, w szczególności na rynek pracy.