dr hab. Maciej Duszczyk

Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami. Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2007 pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie był zatrudniony m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu Polityki Naukowej. For more detailed information online casino ohne bonus. Członek Zespołu Ekspertów ds. Migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Stypendysta Jean Monnet Project, Carl Duisberg Gesellschaft, Komitetu Badań Naukowych.Współpracownik Komisji Europejskiej, Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Autor licznych prac naukowych na temat procesów migracyjnych, rynku pracy, konkurencyjności gospodarki oraz kosztów i korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W ramach projektu MIG/AGEING podejmuje badania dotyczące procesu upolitycznienia kwestii ludnościowych oraz analizuje wprowadzane dotychczas narzędzia polityki społecznej w kontekście ich konsekwencji dla rozwoju demograficznego kraju.