Konferencja międzynarodowa wieńcząca projekt MIG/AGEING
5-7 czerwca 2017, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dobra 56/66.

Więcej informacji tutaj.

***

MIG/AGEING – Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych

Na czym polega ewenement rozwoju procesów ludnościowych we współczesnej Polsce? Czy i na ile podważa on podstawy teorii demografii? Jaka przyszłość rysuje się przed polskim społeczeństwem? Jakie wyzwania dla państwa i gospodarki rodzi niezwykle dynamicznie postępujące starzenie się populacji naszego kraju? W jakim stopniu obserwowane procesy migracyjne przyczyniają się do casino pogłębienia tej dynamiki?

Te i wiele innych pytań będą podstawą dociekań prowadzonych w ramach badania MIG/AGEING realizowanego w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. dr. hab. Marka Okólskiego.

Pobierz pełen opis projektu [0.2 MB]