Konferencja międzynarodowa wieńcząca projekt MIG/AGEING
5-7 czerwca 2017, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dobra 56/66.

Więcej informacji tutaj.

***

MIG/AGEING – Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych

Na czym polega ewenement rozwoju procesów ludnościowych we współczesnej Polsce? Czy i na ile podważa on podstawy teorii demografii? Jaka przyszłość rysuje się przed polskim społeczeństwem? Jakie wyzwania dla państwa i gospodarki rodzi niezwykle dynamicznie postępujące starzenie się populacji naszego kraju? W jakim stopniu obserwowane procesy migracyjne przyczyniają się do pogłębienia tej dynamiki?

write my essay for meessay writing service reviews

Te i wiele innych pytań będą podstawą dociekań prowadzonych w ramach badania MIG/AGEING realizowanego w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. dr. hab. Marka Okólskiego.

Pobierz pełen opis projektu [0.2 MB]

The Personal Statement is one of the most crucial parts of applying for college entrance

It is a great chance to write about your ideas and aspirations for your self, your own future and where you hope to go in life. Every termpapers world high school student should at least take this badly. Here are a Couple of things that will help you create a personal statement which will Stick out and Provide you the most benefit:

professional writing

A student should consider their strengths and weaknesses, how to sign a paper online their targets and analysis methodology before they write their research paper.

write a letter online