dr Ewa Jaźwińska-Motylska

Ewa Jaźwińska-Motylska – socjolog, doktor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik akademicki Uniwersytetu Warszawskiego: Instytutu Socjologii i Ośrodka Badań nad Migracjami; przez wiele lat specjalizowała się w badaniach struktury i ruchliwości społecznej; od ponad 20 lat zajmuje się badaniami migracji międzynarodowych a także metodologią badań ilościowych i badaniami społeczności lokalnych.

Naczelny metodolog w projekcie MIG/AGEING, zaangażowana w projektowanie i realizację badań terenowych. Podejmuje również analizy w zakresie uwarunkowań i konsekwencji zmian w zakresie płodności w Polsce oraz funkcjonowania relacji opiekuńczych.