Ewa Jaźwińska-MotylskaMarta Kiełkowska, Anna Kordasiewicz, Konrad PędziwiatrAgnieszka Radziwinowiczówna

pdf_icon

Studia i materiały, nr 3
Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych

W tekście przedstawione zostały społeczne konsekwencje starzenia się populacji Polski, przy czym szczególna uwaga autorów skupiona została na kwestii opieki w tym na specyfice jej form w kontekście zjawisk migracyjnych. Tekst zamyka zarysowanie planów badawczych dla kolejnych stadiów projektu MIG/AGEING.