Archiwa kategorii: Bez kategorii

Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 7
Upolitycznienie kwestii demograficznej w Polsce w opinii decydentów politycznych oraz ekspertów

Czy i na ile kwestia demograficzna była uznawana za kluczową dla przyszłości funkcjonowania naszego państwa? W jaki sposób postępowało jej upolitycznienie w okresie od roku 1989 r.? O kamieniach milowych polskiej polityki demograficznej po 1989 r. na podstawie unikalnego zbioru wywiadów ze współczesnymi i ówczesnymi głównymi graczami polskiej polityki piszą Maciej Duszczyk i Kamil Matuszczyk.

Ewa Jaźwińska-MotylskaMarta Kiełkowska, Anna Kordasiewicz, Konrad PędziwiatrAgnieszka Radziwinowiczówna

pdf_icon

Studia i materiały, nr 3
Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych

W tekście przedstawione zostały społeczne konsekwencje starzenia się populacji Polski, przy czym szczególna uwaga autorów skupiona została na kwestii opieki w tym na specyfice jej form w kontekście zjawisk migracyjnych. Tekst zamyka zarysowanie planów badawczych dla kolejnych stadiów projektu MIG/AGEING.