Maciej Duszczyk, Agnieszka Fihel, Marta Kiełkowska, Anna Kordasiewicz, Agnieszka Radziwinowiczówna

pdf_iconStudia i materiały, nr 2
Analiza kontekstualna i przyczynowa zmian rodziny i dzietności

W tekście przedstawione zostały zmiany w zakresie poziomu płodności w Polsce w okresie PRL i czasach transformacji ustrojowej w kontekście zmian w funkcjonowaniu rodziny. Zarysowany został również schemat identyfikujący główne czynniki warunkujące przebieg obserwowanych procesów.

[tekst chwilowo usunięty, dostępny na życzenie]