Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 7
Upolitycznienie kwestii demograficznej w Polsce w opinii decydentów politycznych oraz ekspertów

Czy i na ile kwestia demograficzna była uznawana za kluczową dla przyszłości funkcjonowania naszego państwa? W jaki sposób postępowało jej upolitycznienie w okresie od roku 1989 r.? O kamieniach milowych polskiej polityki demograficznej po 1989 r. na podstawie unikalnego zbioru wywiadów ze współczesnymi i ówczesnymi głównymi graczami polskiej polityki piszą Maciej Duszczyk i Kamil Matuszczyk.