Piotr Błędowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Agnieszka Fihel, Aneta Kiełczewska, Irena E. Kotowska, Piotr Lewandowski, Iga Magda, Magda Malec, Marek Okólski, Jan Rutkowski, Joanna Tyrowicz

pdf_iconRaport IBS
Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce

Publikacja IBS przygotowana we współpracy z członkami naszego zespołu. Szeroka analiza skutków starzenia się populacji Polski w szczególności w kontekście przyszłego funkcjonowania rynku pracy.