Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 8
Upolitycznienie kwestii demograficznej w mediach

Upolitycznienie kwestii demograficznej obejmuje nie tylko część związaną z procesem legislacyjnym. Istotne jest uczynienie jej problem dyskutowanym publicznie, w szczególności w mediach. Na podstawie analizy prasy Maciej Duszczyk i Kamil Matuszczyk prześledzili proces wyłaniania się różnych aspektów tematyki ludnościowej na łamach wybranych gazet codziennych i tygodników.