Magdalena LesińskaKamil Matuszczyk

pdf_icon

Studia i Materiały, nr 13 
Podsumowanie rozwiązań prawno-politycznych obowiązujących w wybranych państwach w odpowiedzi na proces starzejącego się społeczeństwa w kontekście możliwości ich adaptacji w Polsce

Synteza i porównanie odpowiedzi państwa na problem starzenia się społeczeństwa na podstawie rozwiązań z czterech krajów europejskich. Autorzy podejmują w tym tekście próbę odpowiedzi na pytanie czy i na ile możliwe jest zastosowanie przedstawionych instrumentów prawnych w Polsce.