Agnieszka Fihel

pdf_iconWiadomości Statystyczne (przedruk)
Wpływ czasowych migracji zagranicznych na perspektywy demograficzne Polski

W tekście zaprezentowano wyniki prognoz demograficznych dla Polski przy uwzględnieniu czasowych migracji Polaków, których traktować można jako rezydentów innych krajów. Autorka pokazała jak selektywny odpływ ludzi młodych i perspektywa przekształcenia się ich pobytu za granicą w pobyt stały wpłynie na proces starzenia się ludności Polski.